Disclaimer

Désirée van der Jagt

coaching & advies

Disclaimer

Désirée van der Jagt (Kamer van Koophandel: 24423195), verleent u hierbij toegang tot desireevanderjagt.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Désirée van der Jagt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.
 

Beperkte aansprakelijkheid

Désirée van der Jagt spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Désirée van der Jagt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Désirée van der Jagt. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Désirée van der Jagt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.